Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden


1. Verantwoordelijkheid

1.1 PUUR is voor- tijdens- en na een les en/of behandeling niet aansprakelijk voor lichamelijke en mentale en schade aan personen.

1.2 PUUR is niet verantwoordelijk voor schade aan voorwerpen en/of het kwijtraken van persoonlijke bezittingen van personen.

1.3 Het deelnemen en aannemen van verschillende houdingen is op eigen verantwoordelijkheid. Ga niet over je eigen grenzen heen.

1.4 Heeft en/of voelt u zich tijdens een Pilates, Yoga of Reikibehandeling pijn, onwel, voelt u zich misselijk of duizelig. Stel de docent/behandelaar hiervan op de hoogte zodat deze maatregelen kan nemen.

1.5 Pilates, Yoga en Reiki bieden fysieke en mentale verlichting maar zijn geen vervanging voor de conventionele medische behandelmethode. Consulteer in alle gevallen eerst een arts als uw klachten medisch van aard zijn.

1.6 Geef lichamelijke en/of mentale klachten voorafgaand aan een les/behandeling door aan de docent/behandelaar.

1.7 Door deelname aan de lessen en behandelingen geven de klanten van PUUR aan via de site kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. PUUR krijgt toestemming om mailadressen van haar klanten te gebruiken voor informatieve mails.


2. Betaling

2.1 Betaling vindt altijd plaats voor een les / behandeling / cursus / workshop. 

2.2 Betalingen kunnen via iDEAL of automatische incasso worden gedaan.

2.3 De PUUR maandkaarten (memberships) worden altijd via automatische incasso geïnd.


3. Geldigheid 10 rittenkaart

3.1 De PUUR 10 rittenkaart is na aanschaf 3 maanden geldig, na deze 3 maanden is de rittenkaart vervallen.

3.2 De 10 rittenkaart is persoonsgebonden. 


4. Refund

4.1 Er is wordt na betaling geen geld retour gegeven.


5. Annuleren lessen / behandelingen / cursussen / workshops

5.1 Een reservering voor een les kan uiterlijk tot 2 uur vóór de start van de les geannuleerd worden via Fitmanager, niet via de mail. Bij minder dan 2 uur wordt 100% van de kosten van een les in rekening gebracht bij de klant. Als de klant een rittenkaart heeft, of een membership wordt er 1 credit ingehouden. 

5.2 Een reservering voor een reikibehandeling in de studio en/of aan huis dient uiterlijk 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij minder dan 24 uur wordt 100% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht bij de klant.

5.3 Bij een afspraak voor een privéles dient de reservering uiterlijk 24  uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij minder dan 24 uur wordt 100% van de totaalprijs in rekening gebracht bij de klant.

5.4 Een reservering voor een 1 daagse workshop en/of cursus, hier vallen de reiki inwijdingen ook    onder, dient de reservering uiterlijk 48 uur voor de workshop/cursus geannuleerd te worden. Bij minder dan 48 uur is PUUR genoodzaakt 100% van de workshop/cursuskosten in rekening te brengen.


6. Membership 

6.1  Het membership wordt aangegaan voor een duur van 9 of 3 maanden per de 1e van de maand. Na deze periode wordt het membership stilzwijgend verlengd en is dan maandelijks opzegbaar, met in acht name van 1 maand opzegtermijn per de 1e van de maand. Het membership zal door middel van automatische incasso worden geïncasseerd. 

6.2  Het membership geeft recht op een vooraf vastgesteld aantal reguliere Yoga en Pilateslessen. 

6.3 Het membership is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

6.4  Het membership kan 1 volledige kalendermaand worden gepauzeerd of opgeschort. Dit dient 2 weken voor de stopmaand worden kenbaar gemaakt. Voor deze dienst is een vergoeding verschuldigd. Na de stopmaand wordt het membership automatisch kosteloos voortgezet. Een opschorting kan nooit minder dan 1 maand per keer zijn. 

6.5  Lessen die in enige maand niet zijn afgenomen kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand. 

6.6  Als een klant naast het membership meer lessen wil volgen kan dit tegen het op dat moment geldende gereduceerde tarief. Deze lessen kunnen vooraf geboekt en betaald worden via Fitmanager.

6.7  Het membership geeft recht op een gereduceerd tarief bij het afnemen van een Reiki behandeling. 

6.8  Bij langdurige afwezigheid wegens dringende redenen (b.v. ernstige blessure, langdurige ziekte, zwangerschap) zal er voor het lopende abonnement een passende oplossing worden gezocht. 


7. Prijzen

7.1 PUUR houdt zich het recht voor de prijzen te veranderen als zij dit nodig acht. De prijzen van afgenomen rittenkaarten of memberships zullen niet worden gewijzigd gedurende de lopende periode.

7.2  Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7.3  Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen vooraf een vaste prijs overeenkomen door middel van een offerte.

7.4  Als er geen vaste prijs is overeengekomen en de prijzen niet op de site vermeld staan, zal de prijs worden vastgesteld op basis van het werkelijk gebruikte aantal uren x het op dat moment geldende uurtarief van de docent. Deze prijs is exclusief het gebruik van materialen, btw en eventuele reiskosten.